Kadra Pedagogiczna:

mgr Andrzej Miszczyk- dyrektor ds administracyjno-organizacyjno-finansowych

1. mgr Dorota Sykuła - dyrektor ds dydaktyczno-wychowawczych

 2. mgr Małgorzata Grzybowska - pedagog/logopeda

 3. mgr Dagmara Snochowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 4.Michał Modras - nauczyciel języka angielskiego

 5.mgr Ewa Szwed- nauczyciel języka niemieckiego

 6.mgr Wioletta Deja- nauczyciel informatyki

 7.mgr Izabela Sitarz- nauczyciel wychowania fizycznego

 8.mgr Edyta Sipika-nauczyciel religii

 9.dr Adam Piekarski- nauczyciel etyki

 10.Aneta Górzyńska- nauczyciel języka hiszpańskiego

 11.mgr Piotr Mostowski - instruktor tańca

12. Anita Kwiatkowska - asystent nauczyciela, wychowawca świetlicy

13. mgr Monika Ściegienna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

14. mgr Izabela Klusek - nauczyciel wychowania fizycznego

15. mgr Marzena Kszczot - asystent nayczyciela