Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice !

Informujemy iż od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. zajęcia stacjonarne w szkole zostają ograniczone na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2021 r., poz. 2301).

Zgodnie z tym rozporządzeniem zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć w miejscu zamieszkania, będą mogli brać udział w tych zajęciach  w szkole, a zajęcia rewalidacyjne będą dla tych uczniów prowadzone w formie stacjonarnej w szkole.

Uczniom klas I-III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki - na wniosek rodzica - umożliwia się opiekę świetlicową i możliwość uczestnictwa w zajęciach zdalnych w szkole. Druki wniosków u wychowawców klas.

Przypominamy, iż istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia laptopa ze szkoły. Należy zgłosić zapotrzebowanie u wychowawcy klasy i wypełnić odpowiedni formularz.

Szczegółowe informacje znajduja się w linku poniżej:

https://kuratorium.kielce.pl/56370/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym/