HARMONOGRAM SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

  1. 8 WRZEŚNIA 2017 R., GODZ. 15.30;
  2. 15 LISTOPADA 2017 R., GODZ.15.30;
  3. 24 STYCZNIA 2018 R., GODZ. 15.30;
  4. 11 KWIETNIA 2018 R., GODZ. 15.30;
  5. 6 CZERWCA 2018 R., GODZ. 15.30

DNI OTWARTE DLA RODZICÓW - WSZYSCY NAUCZYCIELE UCZĄCY
W SZKOLE:

  1. 21 LISTOPADA 2017 R., GODZ.15.30 - 16.30;
  2. 13 MARCA 2018 R., GODZ. 15.30 - 16.30.