HARMONOGRAM SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

  1. 5 WRZEŚNIA 2019 R., GODZ. 15.30;
  2. 7 LISTOPADA 2019 R., GODZ.15.30;
  3. 23 STYCZNIA 2020 R., GODZ. 15.30;
  4. 2 KWIETNIA 2020 R., GODZ. 15.30;
  5. 4 CZERWCA 2020 R., GODZ. 15.30

PROPOZYCJE DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW - WSZYSCY NAUCZYCIELE UCZĄCY W SZKOLE:

  1. 17 PAŹDZIERNIKA 2019 R., GODZ.15.30 - 16.30;
  2. 5 GRUDNIA 2019 R., GODZ. 15.30 - 16.30.
  3. 12 MARCA 2020 R., GODZ. 15.30- 16.30.

TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANOM PO UZGODNIENIU Z RODZICAMI.

 

PEDAGOG SZKOLNY – CODZIENNIE OD GODZ. 8.00 – 14.00

PSYCHOLOG SZKOLNY – WTOREK W GODZ. 10.00 -12.00