ROK SZKOLNY 2022/2023 - TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

klasa I Anita Gibała

Lp

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

j. angielski

j. niemiecki

edu. polonistyczna

edu. matematyczna

edu. społeczna

2

8:55-9:40

religia

edu. muzyczna

edu. matematyczna

edu. polonistyczna

edu. polonistyczna

3

9:50-10:35

w-f

j. angielski

edu. matematyczna

edu. plastyczna

j. angielski

4

10:45-11:30

edu. polonistyczna

religia

j. angielski

j. angielski

w-f

5

11:40-12:25

edu. matematyczna

edu. informatyczna

edu. przyrodnicza

edu. techniczna

zaj. dyd-wyr

6

12:45:13:30

j. niemiecki

edu. polonistyczna

 

basen 12:40

 

7

13:40-14:25

koło j. niemiecki

koło informatyczne

koło j. angielski

   

8

14:30-15:15

 

zajęcia taneczne

     

klasa II Małgorzata Śliwińska

Lp

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

edu. polonistyczna

j. angielski

edu. przyrodnicza

edu. polonistyczna

edu. społeczna

2

8:55-9:40

j. angielski

edu. polonistyczna

edu. matematyczna

edu. polonistyczna

j. angielski

3

9:50-10:35

religia/etyka

edu. muzyczna

j. angielski

edu. matematyczna

w-f

4

10:45-11:30

edu. przyrodnicza

edu. informatyczna

edu. matematyczna

edu. techniczna

j. niemiecki

5

11:40-12:25

w-f

religia/etyka

j. niemiecki

j. j. angielski

edu. plastyczna

6

12:45:13:30

edu. matematyczna

edu. polonistyczna

zaj. dyd-wyr angielski

basen 12:40

zajęcia taneczne

7

13:40-14:25

 

koło informatyczne

     

8

14:30-15:15

         

kl.III Justyna Tomala

Lp

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

edu. matematyczna

edu. polonistyczna

zaj. wyrównawcze

edu. polonistyczna

edu. społeczna

2

8:55-9:40

religia

W-F

j. angielski

edu. polonistyczna

edu. plastyczna

3

9:50-10:35

j.angielski

edu. informatyczna

edu. przyrodnicza

j. angielski

język niemiecki

4

10:45-11:30

religia

edu. muzyczna

j. niemiecki

edu. matematyczna

edu. matematyczna

5

11:40-12:25

edu. przyrodnicza

edu. polonistyczna

edu. polonistyczna

edu. matematyczna

j. angielski

6

12:45:13:30

dyd.wyr.j.angielski

j. angielski

koło przyrodnicze

edu. techniczna

W-F

7

13:40-14:25

 

koło informatyczne

 

basen 13.40

 

8

14:30-15:15

         

kl. IV Aleksandra Zaborowska

Lp

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

religia

j. polski

 

 j. polski

matematyka

2

8:55-9:40

język polski

j. angielski

matematyka

technika

muzyka

3

9:50-10:35

matematyka

religia

j. niemiecki

l. z wychowawcą

język polski

4

10:45-11:30

język niemiecki

przyroda

historia

przyroda

język polski

5

11:40-12:25

język angielski

plastyka

j. angielski

matematyka

w-f

6

12:45:13:30

w-f

informatyka

j. angielski

j. angielski

wyr. z .j. polskiego

7

13:40-14:25

zaj.dyd.wyr.j.ang.

koło j. angielski

zaj. dyd-wyr mat.

basen 13.40

koło j. polski

8

14:30-15:15

koło matematyczne

SKS chłopcy

SKS dziewczyny

   

 kl.V Jolanta Mirończuk

Lp

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

historia

matematyka

j. niemiecki

biologia

religia

2

8:55-9:40

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

geografia

matematyka

3

9:50-10:35

religia

j. polski

j. polski

technika

j. angielski

4

10:45-11:30

j. polski

plastyka

matematyka

matematyka

historia

5

11:40-12:25

j. angielski

muzyka

j. angielski

j. polski

w-f

6

12:45:13:30

w-f

zaj. wyr. polski

j. angielski

l. z wychowawcą

informatyka pr.

7

13:40-14:25

zaj.dyd.wyr mat.

koło j.niem 4-8

 koło j. angielski

basen

 

8

14:30-15:15

 koło matematyczne

   

koło matematyczne

 

 kl.VI Agnieszka Nowak

Lp

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

religia/etyka

W-F

 

j. polski

 

2

8:55-9:40

j. polski

matematyka

j. angielski

biologia

j. angielski

3

9:50-10:35

j. polski

j. niemiecki

j. angielski

historia

muzyka

4

10:45-11:30

W-F

religia/etyka

j. polski

technika

j. angielski

5

11:40-12:25

j. niemiecki

historia

geografia

W-F

informatyka

6

12:45:13:30

matematyka

plastyka

matematyka

matematyka.

j. polski

7

13:40-14:25

j. angielski

koło j.ang.

W-F

 zaj. z wych.

zaj. wyr.z.j. polskiego

8

14:30-15:15

   

SKS dziewczyny

 zaj. wyr. mat.  

 kl.VIII Marta Bryk

Lp

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

matematyka

W-F

j. polski

geografia

j. angielski

2

8:55-9:40

matematyka

j. polski

j. niemiecki

fizyka

religia/etyka

3

9:50-10:35

WOS

historia

fizyka

biologia

WOS

4

10:45-11:30

W-F

historia

j. angielski

j. angielski

informatyka

5

11:40-12:25

j. polski

chemia

religia/etyka

W-F

chemia

6

12:45:13:30

j. polski

j. niemiecki

matematyka

j. polski

matematyka

7

13:40-14:25

EDB

zaj. .wyr.j. polski

W-F

zajęcia z wychowawcą

z.wyr.z matematyki

8

14:30-15:15

 zaj. wyr. j. ang.

koło j.polski

SKS DZIEW.

 

koło matematyczne