Nasza szkoła pozyskała środki na zakup dotykowej tablicy interaktywnej. Sprzęt pozwala urozmaicić lekcje, pozytywnie wpływa na koncentrację i współpracę między uczniami. Innowacyjna metoda nauczania sprawia, że uczniowie są bardziej zaangażowani w lekcje oraz szybciej i efektywniej przyswajają wiedzę. Pozyskaliśmy również dla naszej szkoły 20 laptopów. Informujemy o możliwości wypożyczenia laptopa na potrzeby zdalnej edukacji. Każdy uczeń ma możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły lub wychowawcami klas.

Zdjęcia w galerii